Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu yêu cầu dịch vụ sửa chữa ngoài bảo hành, các kỹ thuật viên của MinerStore ( NNT GRoup) có trách nhiệm phục vụ và sửa chữa sản phẩm với thái độ và tinh thần cao nhất. Khách hàng sẽ thanh toán các chi phí phát sinh cho việc sửa chữa như linh kiện thay thế, tiền công và chi phí khác (nếu có) dựa theo thỏa thuận giữa 2 bên.

- Linh kiện thay thế được bảo hành ba (03) tháng kể từ ngày sửa chữa thay thế bởi MinerStore . 

 

 

 

Facebook Comments